باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
== واژه‌های مهم در زبان چینی ==
 
== واژگان و اصطلاحات ==
:بله = Shì
:خیر = bùshì
۲۱۵

ویرایش