تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

Undue Weight
(Undue Weight)
=== ارزش ناحق ===
{{میان‌بر|وپ:ارزش}}
'''اینک یک شرط مهم صلاحیت'''. لازم نیست مقاله‌هایی که به مقایسهٔ دیدگاه‌های مختلف می‌پردازند، نمی‌بایست ''همان اندازه'' به دیدگاه غالب ودیدگاه‌های مورد قبول موجوداقلیت بپردازند که به دیدگاه‌هایدیدگاه غالب و مورد قبول موجود حاشیه‌ایمی‌پردازند. حتی ممکن است که اصلاً به دیدگاههایدیدگاه‌های کاملا حاشیه‌ایدر اقلیت نپردازند. ما نباید سعی کنیم به گونه‌ای بنویسیم که گویی دیدگاههایدیدگاه‌های در حاشیهاقلیت همانقدر شایستهٔ توجه‌اند که دیدگاه‌های غالب هستند. حتی دیدگاه‌هاینظریه‌های خیلی حاشیه‌ایدر اقلیت نباید در مقالهٔ اصلی مطرح شوند و فقط در مقالهٔمقاله‌ای مربوط به خود بیان می‌شوند. ارزش بیش از حد دادن به دیدگاهنظریهٔ یک اقلیت برجستهبرجسته، یا گنجاندن آرای یک اقلیت بسیار کوچک ممکن است در توضیح وضعیت مناقشهمناقشه، گمراه گمراه‌کنندهکننده باشد. اگر می‌خواهیم مناقشه را منصفانه مطرح کنیم باید به دیدگاه‌های رقیب و متخاصم به نسبت میزان مقبولیتشان در میان اهل فن یا طرفهای مربوطمربوطه (درگیر) بپردازیم. هیچ‌کدام از این حرفها به این معنی نیست که آرای اقلیت‌های کوچک نباید در مقاله‌های مربوط به خودشان مورد توجه قرار گیرد. در ویکی‌پدیا مشکل جا نیست. اما حتی در آن صفحات، دیدگاه‌ها نباید به گونه‌ای بیان شوند که گویی حقیقت‌اند! گرچه ممکن است به تفصیل پیرامون آنها سخن رفته باشد.
هیچ‌کدام از این حرفها به این معنی نیست که نظرات اقلیت‌های کوچک نباید در مقاله‌های مربوط به خودشان مورد توجه قرار گیرد. در ویکی‌پدیا مشکل "جا" نیست. اما حتی در آن صفحات، آن دیدگاه‌ها نباید به گونه‌ای بیان شوند که گویی حقیقت‌اند! گرچه ممکن است به تفصیل پیرامون آنها سخن برود.
 
::جیمبو ویلز در سپتامبر ۲۰۰۳ در یک mailing list:
::* '''اگر دیدگاهی در اکثریت است پس خیلی ساده می‌توان با ارجاع به منابع معروف و معتبر آن را مستدل کرد. '''
 
::* اگر دیدگاهی مورد قبول اقلیتی قوی است آنگاه می‌توان از طرفداران ''مطرح و معروف'' آن نام برد.
::* '''اگر دیدگاهی مورد قبول اقلیتی فوق‌العادهقوی کوچکاست است،آنگاه درمی‌توان آناز صورتطرفداران به''مطرح ویکی‌پدیاو تعلقمعروف'' نداردآن (مگرنام شاید در یک مقالهٔ فرعی) چه حق باشد و چه ناحقبرد. چه بتوانید اثباتش کنید و چه نه.'''
 
::* '''اگر دیدگاهی مورد قبول اقلیتی فوق‌العاده کوچک است، در آن صورت به ویکی‌پدیا تعلق ندارد (مگر شاید در یک مقالهٔ فرعی) چه روا باشد و چه ناروا، چه بتوانید اثباتش کنید و چه نه. '''
 
==== انصاف و لحن مشفقانه ====
اگر قرار است که مناقشات را منصفانه صورت‌بندی کنیم باید دیدگاههای متخاصم را همواره با لحنی مثبت و مشفقانه بیان کنیم. خیلی از مقاله‌ها ''علی‌رغم'' اینکه هر دو دیدگاه را بیان کرده‌اند باز به صورت یک نوشتار متعصبانه درمی‌آیند. حتی هنگامی که یک مقاله بر اساس واقعیات و نه عقاید نوشته می‌شود باز ممکن است از آن بوی جانبداری به مشام برسد. این امر می‌تواند از طریق انتخاب واقعیات ارائه شده (بخشی از واقعیات به جای همهٔ واقعیات)، یا حتی زیرکانه‌تر، یعنی شیوهٔ بخش‌بندی مقاله باشد. در توضیح دومی، مثلا آوردن استدلال‌ها در رد دیدگاه مخالف در جای جای متن می‌تواند دیدگاه طرف مقابل را خیلی بدتر از حالتی که در آن دیدگاه مخالفان در بخشی جداگانه آمده‌است، جلوه دهد.
 
در توضیح دومی، مثلا آوردن استدلال‌ها در رد دیدگاه مخالف در جای جای متن می‌تواند دیدگاه طرف مقابل را خیلی بدتر از حالتی که در آن دیدگاه مخالفان در بخشی جداگانه آمده‌است، جلوه دهد.
 
ما باید مقاله‌ها را با لحنی بنویسیم که با آن '''''تمام''''' مواضع دست‌کم به نظر امکان‌پذیر و منطقی بیایند. البته باید نکات مربوط به اقلیت‌های خیلی کوچک را هم در نظر داشت. پس بیاییم مقاله‌هایی بنویسیم که دیدگاههاینظریه‌های متخاصم پراهمیت و متخاصم را مشفقانه بیان کنند. می‌توانیم با این رویکرد بنویسیم که فلان و فلان نظر خوبی است جز اینکه مخالفان آن می‌گویند، موافقان این عقیده بهمان نکته‌ها را نادیده گرفته‌اند.
 
=== پژوهش خوب ===