تفاوت میان نسخه‌های «ایل‌های کرد ایران»

جز
== طوایف کرد در غرب و جنوب غرب ایران ==
* کردهای استان ایلام:
* ایل زرگوش ، [[ایل ملکشاهی]] بزرگترین ایل استان ایلام، [[ایل ارکوازی]]، [[ایل کرد]]،، [[ایل خزل]]، [[کلهر]]، ایل ریزوند طوایف علی شروان، دهبالایی.
* کردهای آذربایجان غربی:
* کردهای ماکو و خوی: [[ایل میلان]]، [[ایل میلان|خلکانی]]، [[ایل جلالی]]، [[حیدرلو]]،[[کره سنی]](اصالتشان ترک است)،<ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-tribes#article-tags-overlay KURDISH TRIBES]</ref> [[مامش]] و [[ایل دنبلی]](این طایفه ترک زبان شده است)<ref>[http://www.iranicaonline.org/articles/kurdish-tribes#article-tags-overlay KURDISH TRIBES]</ref>