باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== بزرگترین دهستان ایران ==
براساس امارسال1392 توسط وزارت کشوردهستان بابک از شهرستان بیه سوار به عنوان بزرگترین دهستان در سطح کشور شناخته شد.
جمیعت:12548
 
۱۶

ویرایش