حوزه علمیه: تفاوت میان نسخه‌ها

*سطح چهارم: حضور در دروس خارج و شرکت در چهار دوره مصاحبه شفاهی و نوشتن پایان‌نامه معادل دکتری
*مدرک نهایی حوزه اجتهاد است که از سوی مراجع جامع الشرایط وجامعه مدرسین حوزه صادر می گردد.
=== فهرست حوزه‌های علمیه مطرح شیعیان ===
<!-- فقط حوزه‌های علمیه سرشناس که مقاله دارند را اضافه کنید. -->
* [[حوزه علمیه قم]]
کاربر ناشناس