تفاوت میان نسخه‌های «تفتازانی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(پیوند به عمر نسفی)
جز
* حواشی بر شرح قطب رازی بر رسالة شمسیه قزوینی: در منطق
* شرح ایساغوجی ابهری: در منطق
* شرح العقائد النسفیة: شرحیست بر کتاب عقیدهعقیدة انسفیةالنسفیة اثر [[عمر نسفی|نجم الدین ابوحفص عمر نسفی]]
* مقاصد الطالبین فی [[علم اصول]] الدین: در کلام
* رسالة الرد علی زندقة [[ابن عربی]] فی مؤلَّفِه فصوص الحکم: در کلام
۷

ویرایش