باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ویرایش 212.118.232.162 (بحث) به آخرین تغییری که 213.207.223.105 انجام داده بود واگردانده شد
سلسله سفیانی،هاشمی، سلسله ای از حکمرانان [[عرب]] سنی است.
 
== شریف حسین، بنیانگذار سلسله سفیانیهاشمی ==
این سلسله فرزندان حسین الهاشمی معروف به [[شریف حسین]] محسوب می شوند که امیر و حکمران حجاز بود. [[شریف حسین]] پس از فروپاشی امپراطوری [[عثمانی]]، قدرت بیشتری گرفت.