تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

(←‏ناشنوایی هدایتی: فارسی‌سازی)
== ناشنوایی هدایتی ==
ناشنوایی هدایتی که ناشی از اختلال مکانیسم‌های گوش میانی برای انتقال صوت به داخل گوش است
[[پرونده:Hearing loss (adult onset) world map - DALY - WHO2002.svg|بندانگشتی|[[Disability-adjustedمعلولیت lifeبرای year]]از forدست hearing lossدادن شنوایی(adult onsetبزرگسالان) perدر هر صدهزار نفر جمعیت 100,000&nbsp;inhabitantsدر inسال 2002.۲۰۰۲<ref>{{cite web |url=http://www.who.int/entity/healthinfo/statistics/bodgbddeathdalyestimates.xls |title=Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002|format=xls |work=World Health Organization|year=۲۰۰۲ |accessdate=}}</ref><div class="references-small" style="-moz-column-count:3; column-count:3;">
{{legend|#b3b3b3|no data}}
{{legend|#ffff65|less than 150}}
{{legend|#cb0000|more than 650}}
</div>]]
 
==نقص شنوایی در کودکان==
از نقص شنوایی در کودکان زمانی می‌شود حرف زد که بنا به دلایلی مثل بدکاری گوش یا اعصاب مربوط به آن، در شنیدن اصوات محیطی با مشکل مواجه باشد. قابل قبول ترین تعاریفی که منعکس کننده نظریات متخصصان تربیتی است، تعاریفی است که توسط کمیته اجرایی کنفرانس مدیران آموزشی مخصوص ناشنوایان، به وجودآمده‌است. به شرح این تعاریف می‌پردازیم.