تفاوت میان نسخه‌های «در اتاق خواب»

افزودنِ تصویر پوستر.
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی Thomas Newman > توماس نیومن)
(افزودنِ تصویر پوستر.)
{{Infobox film
| name = در اتاق خواب
| image = In the Bedroom film posterIn_the_Bedroom_Theatrical_Release_Poster,_2001.jpg
| image size = 215px
| border =
| alt =
| caption = Theatricalپوستر releaseتبلیغاتی posterفیلم
| director = [[تاد فیلد]]
| producer = Todd Field