تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

بدون خلاصه ویرایش
* کالج سن. ژوزف
 
== اساتید ایرانی دانشگاه آلبرتا ==
دکتر علیرضا بیات
دکتر زهره بیاتریزی
دکتر یاشار پوررحیمیان
دکتر مریم پورشریفی زاده
دکتر مهدی توکلی
دکتر علی خواجه الدین
دکتر کامبیز معز
دکتر مجتبی مهدوی
دکتر بهروز نوروزیان [http://www.ece.engineering.ualberta.ca/FacultyStaff/FacultyAcademic/BehrouzNowrouzian.aspx]
دکتر علیرضا نوری
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
 
انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا.<ref>http://www.isaua.org/en/</ref>
 
انجمن اندیشه.<ref>https://www.facebook.com/anjomanandisheh</ref>
 
۲۰

ویرایش