تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

بدون خلاصه ویرایش
 
== اساتید ایرانی دانشگاه آلبرتا ==
* دکتر علیرضا بیات [http://www.civil.engineering.ualberta.ca/Research/ResearchAreas/Transportation/AlirezaBayat.aspx]
* دکتر زهره بیاتریزی [http://www.sociology.ualberta.ca/FacultyStaffandGraduateStudent/AcademicStaff/BayatriziZohreh.aspx]
* دکتر یاشار پوررحیمیان [http://www.ualberta.ca/~pourrahi/yashar.html]
* دکتر مریم پورشریفی زاده [http://www.dentistry.ualberta.ca/en/AboutUs/FacultyStaff/FacultyResearchers/MaryamSharifzadeh-Amin.aspx]
* دکتر مهدی توکلی [http://ece.engineering.ualberta.ca/en/FacultyStaff/FacultyAcademic/MahdiTavakoli.aspx]
* دکتر علی خواجه الدین [http://ece.engineering.ualberta.ca/en/FacultyStaff/FacultyAcademic/SayedAliKhajehoddin.aspx]
* دکتر کامبیز معز [http://www.ece.engineering.ualberta.ca/en/FacultyStaff/FacultyAcademic/KambizMoez.aspx]
* دکتر مجتبی مهدوی [https://sites.google.com/a/ualberta.ca/mojtaba-mahdavi/]
* دکتر بهروز نوروزیان [http://www.ece.engineering.ualberta.ca/FacultyStaff/FacultyAcademic/BehrouzNowrouzian.aspx]
* دکتر علیرضا نوری [http://www.civil.engineering.ualberta.ca/Research/ResearchAreas/Petroleum/AlirezaNouri.aspx]
 
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
* انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه آلبرتا.<ref>http://www.isaua.org/en/</ref>
۲۰

ویرایش