صورت سود و زیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{حسابداری درون مقاله}}
 
{{ویکی‎سازی}}
{{متخصص}}
{{حسابداری درون مقاله}}
{{درگاه|حسابداری}}
'''صورت سود و زیان'''، یکی از [[صورت مالی|صورت‎های مالی اساسی]] است که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی [[دوره مالی]] نشان می‎دهد.