تفاوت میان نسخه‌های «مقره»

 
=== زنجیره مقره جامپر (Jumper Insulator String) ===
این زنجیره مقره، سیم جامپرجمپر ارتباطی فازها را در برج کششی به صورت آویزی نگه داشته و از حرکت جانبی آن جلوگیری می‌کند. نیروی مکانیکی وارده به این نوع زنجیره چندان قابل ملاحظه نیست.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس