تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=18687 عبدالکریم جربزه دار:حذف پدیده ناشر-مولف پویایی صنعت نشر را به دنبال دارد]
* [http://old.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=362168 مصاحبه مدیر انتشارات با باشگاه خبرنگاران درباره مقالات ایرج افشار]
* [http://www.hamshahrionlineasriran.ircom/printfa/news/42362/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-37912.aspx%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 اهدای جایزه کمیته فرهنگ ایران واسلام به انتشارات اساطیر]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/52506 روزها کار گل، شب‌ها کار دل:تولید آثار مرجع از زبان مدیر عامل انتشارات اساطیر]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/14453/136/text انتشارات اساطیر، ناشر برگزیده سومین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی]
۲۱۰

ویرایش