تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://www.mehrnews.com/detail/News/2175687 خادمان نشر کشور تجلیل شدند]
* [http://www.yaftenews.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2419:httpwwwalexacom&catid=36:cultural&Itemid=71 دو لرستاني در جمع خادمان علمی و فنی نشر کشور تقدیر شدند]
* [http://www.ensani.ir/fa/content/258489/default.aspx فرهنگ و تاریخ ایران در انتشارات اساطیر]
* [http://www.ibna.ir/vdchtvnmd23nw.ft2.html مدیر انتشارات اساطیر : تخفیف وزارت ارشاد نباید شامل ناشران دولتی شود]
* [http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1272403323120324348 انتشارات اساطیر در میان برگزیدگان علمی و فنی نشر کشور]
* [http://tibf.ir/page/535a1c652100003a0072acfe انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]
* [http://tibf.ir/page/535a3f2b1e0000ea0357fe6c انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]
* [http://tibf.ir/page/535a40e11e0000f60357fe6e انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]
 
* [http://www.ensani.ir/fa/content/258489/default.aspx فرهنگ و تاریخ ایران در انتشارات اساطیر]
 
[[رده:انتشارات اساطیر]]
۲۱۰

ویرایش