تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://tibf.ir/page/535a3f2b1e0000ea0357fe6c انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://tibf.ir/page/535a40e11e0000f60357fe6e انتشارات اساطیر ناشر برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://www.asriran.com/fa/news/42362/انتشارات اساطیر ناشر برگزیده بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/14453/136/text انتشارات اساطیر، ناشر برگزیده سومین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی]
* [http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1272403323120324348 انتشارات اساطیر در میان برگزیدگان علمی و فنی نشر کشور]
* [http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609070510 انتشارات اساطیر، ناشر برگزیده کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران]
* [http://www.asriran.com/fa/news/42362/ناشران-برگزيده-نمايشگاه-كتاب-تهران اهدای جایزه کمیته فرهنگ ایران واسلام به انتشارات اساطیر]
* [http://iranbooknews.com/vdcezz8z.jh8w7i9bbj.html مصاحبه مدیر انتشارات با ایبنا]
* [http://www.ketabname.com/main2/lists/from_this_publisher.php?id=97&chlang=fa| انتشارات اساطیر در کتابنامه]
۲۱۰

ویرایش