تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://iranbooknews.com/vdcezz8z.jh8w7i9bbj.html مصاحبه مدیر انتشارات با ایبنا]
* [http://www.ketabname.com/main2/lists/from_this_publisher.php?id=97&chlang=fa| انتشارات اساطیر در کتابنامه]
* [http://www.sarkhat.com/fa/news/136316646/ عبدالکریم جربزه دار، مدیر انتشارات اساطیر:حذف روز صنعت نشر از تقویم نشانه بیگانگی مسئولان با کتاب است]
* [http://www.iricap.com/magentry.asp?id=9410 عبدالکریممدیر جربزهانتشارات داراساطیر:بازرگانی کتاب در ایران وجود ندارد]
* [http://www.mirasmaktoob.ir/view-1287.html عبدالکریممدیر جربزهانتشارات داراساطیر:کار تصحیح به حمایت جدی اولیاء فرهنگی نیاز دارد]
* [http://www.ibna.ir/vdcdkf0x.yt0n56a22y.html مدیر انتشارات اساطیر:رسانه ملی می‌تواند کتاب را به خانه‌های مردم ببرد]
* [http://old.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=508323 عبدالکریممدیر جربزهانتشارات داراساطیر:واگذاری بخشی از اختیار مجوز کتاب سبب تسریع در روند مجوز می‌شود]
* [http://www.cinemakhabar.ir/NewsDetails.aspx?ID=18687 عبدالکریممدیر جربزهانتشارات داراساطیر:حذف پدیده ناشر-مولف پویایی صنعت نشر را به دنبال دارد]
* [http://www.ibna.ir/vdchtvnmd23nw.ft2.html مدیر انتشارات اساطیر: تخفیف وزارت ارشاد نباید شامل ناشران دولتی شود]
* [http://www.yjc.ir/fa/news/3992961 عبدالکریممدیر جربزهانتشارات داراساطیر:کتاب‌های ادبی محکوم به فنا هستند]
* [http://old.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=362168 مصاحبه مدیر انتشارات با باشگاه خبرنگاران درباره مقالات ایرج افشار]
 
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/52506 روزها کار گل، شب‌ها کار دل:تولید آثار مرجع از زبان مدیر عامل انتشارات اساطیر]
* [http://www.yjc.ir/fa/news/3992961 عبدالکریم جربزه دار:کتاب‌های ادبی محکوم به فنا هستند]
* [http://www.ensani.ir/fa/content/258489/default.aspx فرهنگ و تاریخ ایران در انتشارات اساطیر]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/52506 روزها کار گل، شب‌ها کار دل:تولید آثار مرجع از زبان مدیر عامل انتشارات اساطیر]
* [http://www.ibna.ir/vdchtvnmd23nw.ft2.html مدیر انتشارات اساطیر: تخفیف وزارت ارشاد نباید شامل ناشران دولتی شود]
 
 
 
۲۱۰

ویرایش