تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

* [http://www.ibna.ir/vdchtvnmd23nw.ft2.html مدیر انتشارات اساطیر: تخفیف وزارت ارشاد نباید شامل ناشران دولتی شود]
* [http://www.yjc.ir/fa/news/3992961 مدیر انتشارات اساطیر:کتاب‌های ادبی محکوم به فنا هستند]
* [http://old.yjc.ir/portal/NewsDesc.aspx?newsid=362168 مصاحبه مدیر انتشارات با باشگاه خبرنگاران درباره مقالات ایرج افشار]
* [http://www.ensani.ir/fa/content/258489/default.aspx فرهنگ و تاریخ ایران در انتشارات اساطیر]
* [http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/52506 روزها کار گل، شب‌ها کار دل:تولید آثار مرجع از زبان مدیر عامل انتشارات اساطیر]
۲۱۰

ویرایش