تفاوت میان نسخه‌های «دونده‌خزندگان»

اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(ربات: ایجاد مقاله به درخواست User:XOXOXO)
 
(اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
{{جعبه اطلاعات آرایه زیستی
{{Taxobox
| name =دونده‌خزندگان
| status =
| genus =
| species =
| subordo = [[Sauriaمارمولک]]
| infraphylum = [[آرواره‌داران]]
| subphylum = [[مهره‌داران]]
'''دونده‌خزندگان'''{{علمی|Dromaeosauridae}} نام یک [[تیره (زیست‌شناسی)|تیره]] از [[کلاد]] [[پیراپرندگان]] است.
 
{{کلاد|style=font-size:90%;line-height:90%
|label1='''Dromaeosauridae'''
|1={{کلاد
|1=''[[Mahakala (dinosaur)|Mahakala]]''
|2=''[[پیروراپتور]]''
|3={{کلاد
|1=''[[Neuquenraptor]]''
|label2=[[Unenlagiinae]]
|2={{کلاد
|1=''[[بیم‌زاپرنده]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Buitreraptor]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Austroraptor]]''
|2=''[[نیم‌مرغ]]'' }} }} }}
|3={{کلاد
|1=''[[Shanag]]''
|2={{کلاد
|label1=[[ریزربایان]]
|1={{کلاد
|1=''[[Graciliraptor]]''
|2=''[[Hesperonychus]]''
|3=''[[Tianyuraptor]]''
|4={{کلاد
|1=''[[ریزدزد]]''
|2=''[[Sinornithosaurus]]'' }} }}
|label2=[[هوتندروخزندگان]]
|2={{کلاد
|label1=[[Dromaeosaurinae]]
|1={{کلاد
|1=''[[Achillobator]]''
|2=''[[Atrociraptor]]''
|3=''[[Dromaeosaurus]]''
|4=''[[Utahraptor]]'' }}
|label2=[[زودربائیان]]
|2={{کلاد
|1=''[[بامبی‌ربا]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Tsaagan]]''
|2={{کلاد
|1=''[[سارورنیتولستس]]''
|2={{کلاد
|1=''[[آداسور]]''
|2=''[[سهمگین‌پنجه]]''
|3={{کلاد
|1=''[[دزد چابک (دایناسور)]]''
|2=''[[Balaur (dinosaur)|Balaur]]'' }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
 
{{کلاد| style=font-size:90%;line-height:90%
|label1='''Dromaeosauridae'''
|1={{کلاد
|1=''[[Xiaotingia]]''
|2={{کلاد
|label1=[[Unenlagiinae]]
|1={{کلاد
|1={{کلاد
|1=''[[Austroraptor]]''
|2=''[[Mahakala (dinosaur)|Mahakala]]'' }}
|2={{کلاد
|1=''[[Buitreraptor]]''
|2=''[[بیم‌زاپرنده]]''
|3=''[[نیم‌مرغ]]'' }} }}
|2={{کلاد
|1=''[[Shanag]]''
|2={{کلاد
|label1=[[ریزربایان]]
|1={{کلاد
|1=''[[Tianyuraptor]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Hesperonychus]]''
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=''[[ریزدزد]] sp.''
|2={{کلاد
|1=''[[ریزدزد]]''
|2=''[[ریزدزد]]'' }} }}
|2={{کلاد
|1=''[[ریزدزد]]''
|2=''[[Graciliraptor]]''
|3=''[[Sinornithosaurus]]'' }} }} }} }}
|label2=[[هوتندروخزندگان]]
|2={{کلاد
|1={{کلاد
|1=''[[بامبی‌ربا]]'' }}
|2={{کلاد
|label1=[[زودربائیان]]
|1={{کلاد
|1=''[[آداسور]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Tsaagan]]''
|2=''[[دزد چابک (دایناسور)]]'' }} }}
|label2=[[Dromaeosaurinae]]
|2={{کلاد
|1=''[[سهمگین‌پنجه]]''
|2={{کلاد
|1=''[[Achillobator]]''
|2=''[[Dromaeosaurus]]''
|3=''[[Utahraptor]]''
|4=''[[یورگووچیا]]'' }} }} }} }} }} }} }} }} }}