تفاوت میان نسخه‌های «انتشارات اساطیر»

←‏منابع: حذف منابع نامرتبط
(←‏منابع: حذف منابع نامرتبط)
 
== منابع ==
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do |عنوان =آثار منتشر شده انتشارات اساطیر | ناشر = سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://dlib.ical.ir/faces/search/universal/uniResultSearch.jspx?_afPfm=ymwnclhly |عنوان =آثار منتشر شده انتشارات اساطیر | ناشر = کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1&chooser-sort=relevancerank |عنوان =آثار انتشارات اساطیر | ناشر = آدینه بوک : پایگاه جامع اطلاعات کتاب ایران|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.iketab.com/publishers.php?Module=SMMPBPublisher&SMMOp=PubDB&SMM_CMD=&PubBLId=1385 |عنوان =آثار انتشارات اساطیر | ناشر = آی کتاب|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.ketabnameh.com/main2/lists/from_this_publisher.php?id=97&chlang=fa& |عنوان =آثار انتشارات اساطیر | ناشر = کتابنامه:بانک اطلاعات کتاب ایران|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://booksite.ir/bo1.php?onvan=&id=&onvancop=&nasher=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1&cc=&fkod2=&mahdoodeseni=&shabek= |عنوان =آثار انتشارات اساطیر | ناشر = بوک سایت:مرجع تأمین کتاب ایران|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = | نام = | پیوند نویسنده = عبدالکریم جربزه دار| عنوان = فهرست کتاب‌های انتشارات اساطیر| سال = ۱۳۹۰| ماه =اردیبهشت | ناشر = انتشارات اساطیر| مکان = تهران| زبان = فارسی | صفحه = صفحات ۳-۴}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.mehrnews.com/detail/News/1614150|عنوان =انتشار کریمانه به مناسبت سی سالگی انتشارات اساطیر | ناشر = خبرگزاری مهر|تاریخ بازدید = ۸ مرداد ۱۳۹۳}}
* {{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8202020038 |عنوان =انتشارات اساطیر تازه‌های نشر خود را اعلام کرد | ناشر = خبرگزاری فارس |تاریخ = ۲ اردیبهشت ۱۳۸۲|تاریخ بازدید = ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱}}