باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
۱۹۱۴-۱۸: [[جنگ جهانی اول]]
 
۱۹۱۵: ۲۴آوریل، سالروز اولین نسل‌کشی سده بیستم [[نسل‌کشی ارمنی‌ها]]
 
۱۹۱۷: [[انقلاب اکتبر]] (انقلاب بلشویکی روسیه)