تفاوت میان نسخه‌های «رده‌بندی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: 1. تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت . 2. طرح اصولی برای مرتب ساختن کتابها و دیگر مواد کتابخانه بر ا...)
 
جز
1. #تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت .
2. #طرح اصولی برای مرتب ساختن کتابها و دیگر مواد کتابخانه بر اساس موضوع یا شکل آنها.
3. #تعیین جای صحیح کتاب در قفسه های کتابخانه بر اساس یک نظام رده بندی .
4. #در اداره امور بایگانی ، رده بندی به معنای تنظیم منطقی مدارک و پرونده های یک بایگانی است درون گروهها و تنظیم گروهها درون یک مجموعه بایگانی.
 
منابع :