تفاوت میان نسخه‌های «آدنوزین تری‌فسفات»

جز
ربات:افزودن الگو ناوباکس {{کوفاکتورهای آنزیم}}+املا+مرتب (۸.۸)
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{کوفاکتورهای آنزیم}}+املا+مرتب (۸.۸))
== تولید ATP در اثر تخمیر ==
عمل تخمیر بر اثر شکستن مولکولهای آلی (ترکیبات حاوی [[کربن]]) انرژی لازم را در اختیار یاخته قرار می‌دهد، فسفات‌های پر [[انرژی]] از قبیل آدنوزین تری فسفات را رها می‌کند.
برخی از اشکال تخمیر، مانند تخمیرهای مواد الکل، به عنوان فرآوردهفراورده فرعی، دی اکسید کربن تولید می‌کنند. رها شدن این [[گاز]] در جو به وسیله اشکال بی هوازی حیات، که به اکسیژن نیاز دارند، در تکامل فرایندهای سوخت و ساز بعدی، از جمله عمل تنفس سهیم اند.
در فرایند تخمیر الکلی نیز ATP به میزان فراوان تولید می گردد.
 
== آدنوزین تری فسفات در مرحله دوم سوخت و ساز ==
 
بعد از عمل تخمیر، پیشرفت بعدی سوخت و ساز عبارت بود از چرخه مونوفسفات ششگانه (HMP). این عمل اساسااساساً فرایندی بی هوازی است که به کمک انرژی حاصل از آدنوزین تری فسفات، [[هیدروژن]] را از قند آزاد می‌کند. دی اکسید کربن نیز به عنوان فراورده فرعی به دست می‌آید. نیمی هیدروژن مربوط به چرخه HMP از [[آب]] به دست می‌آید. این چرخه معرف مرحله‌ای نسبتانسبتاً پیشرفته (طی میلیونها سال) است، زیرا، از دشوارترین راه به هیدروژن می‌رسد، نمایشگر دو روای است که عملاً تمامی هیدروژن آزاد از [[سیاره|سیارهها]] فرار کرده‌است.در هنگام سکس این ادنوزین هدر میرود و سست میشوید
 
== منبع خورشیدی آدنوزین تری فسفات ==
== جذب انرژی خورشیدی ==
 
همهٔ موجودات زنده [[انرژی]] خود را از [[نور]] خورشید کسب می‌کنند، اما فقط گیاهان [[سبز]] می‌توانند نور [[خورشید]] را مستقیمامستقیماً به کار گیرند و با کمک مواد اولیه ساده‌ای، مانند [[دی اکسید کربن]]، آب و آمونیاک ترکیبات یاخته‌ای بوجود آورند. این فرایند [[نورساخت]] نامیده می‌شود. قسمت اعظم موجودات دیگر باید محصولات حاصل ار نور ساخت را به صورت [[غذا]] مورد استفاده قرار دهند، یعنی [[گیاه|گیاهان]] استفاده کنند، یا موجوداتی را بخورند که خود با گیاهان [[تغذیه]] می‌شوند.
 
== دلایل واکنشهای شیمیایی ترکیبات غذایی ==
== نقش موجودات زنده در فرایند تولید انرژی ==
 
موجودات زنده نه می‌توانند انرژی را مصرف کنند نه می‌توانند آن را به وجود آورند، فقط قادرند انرژی را از حالتی به حالت دیگر تبدیل کنند. انرژی قابل استفاده، به صورت [[گرما]] به [[طبیعت]] باز گرداننده می‌شود. آزمایش‌های مربوط به گرما نمی‌تواند در سیستم‌های زیستی (هیدروژیکی) کار [[انرژی]] را انجام دهد، زیرا همه قسمتهای یاخته اساسااساساً [[دما]] و [[فشار]] یکنواختی دارند.
 
== سایر کارکردهای ATP در سلولها ==
تبدیل ATP به ADP و cAMP نقش مهمی در واکنشهای سلولی به میانجیهای شیمیایی (هورمونها، ایکوزانوئیدها، انتقال دهنده های عصبی و داروها) دارد، به عنوان مثال داروی دی پیریدامول افزایش سطح داخل سلولی cAMP به دنبال مهار آنزیمهایی مانند فسفودی استراز موجب بلوک پاسخ تجمع پلاکتی به ADP شده و نهایتانهایتاً اختلال در انعقاد خون ایجاد میشود.
== جستارهای وابسته ==
[[آدنوزین]]
 
{{ویکی‌انبار-رده|Adenosine triphosphate}}
{{کوفاکتورهای آنزیم}}
 
[[رده:پورین‌ها]]
[[رده:تنفس سلولی]]
[[رده:زیست‌مولکول‌ها]]
[[رده:فیزیولوژی ورزشی]]
[[رده:نوکلئوتیدها]]
[[رده:هسته‌دوست‌ها]]
[[رده:تنفس سلولی]]
 
{{Link GA|cs}}
۵۷۷٬۴۵۰

ویرایش