تفاوت میان نسخه‌های «او اس ده یوسمیت»

نگاره به صفحه افزوده شد
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(نگاره به صفحه افزوده شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
[[File:یوسمیت_2014-08-07_12-43.jpg|thumbnail|یوسمیت بر روی مک بوک ایر]]
 
 
{{Infobox OS
۲۹۹

ویرایش