باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات:افزودن الگو ناوباکس {{اسکار بهترین کارگردانی ۱۹۴۱-۱۹۶۰}}+تمیز (۸.۸)
* {{IMDb name|591486}}
{{گلدن گلوب بهترین کارگردانی ۱۹۶۵–۱۹۴۳}}
{{اسکار بهترین کارگردانی ۱۹۴۱-۱۹۶۰}}
 
{{افراد-خرد}}
۵۷۰٬۰۹۸

ویرایش