تفاوت میان نسخه‌های «پویایی‌شناسی سامانه‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
'''دینامیک سیستم''' یا '''دینامیک سامانه‌ها''' به عبارت بهتر '''پويايي‌شناسي سامانه‌ها''' روشی برای درک رفتارهای یک [[ سامانه‌های پیچیده | سیستم پیچیده]] در طول زمان است. در این روش با تمرکز بر حلقه‌های پسخور (Feedback Loops) درون سیستم، تأثیرات غیرخطی و تاخیرهای زمانی در میان متغیرها و همچنین ماهیت انباشتی و یا جریانی متغیرها به بررسی رفتار یک سیستم می‌پردازند.
با توجه به ماهیت عددی روش دینامیک سیستم، این امکان وجود دارد که مدلهای مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیه‌سازی کرد و با مجموعه پارامترهای و متغیرهای مختلف وضعیت سیستم برای یک بازه زمانی در آینده را پیش ‌بینی نمود.
 
۱۷

ویرایش