تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

== اساتید ایرانی دانشگاه آلبرتا ==
* دکتر علیرضا بیات
* دکتر زهره بیات ریزی (نفر اول کنکور سراسری سال 1370 رشته علوم انسانی در ایران)
* دکتر زهره بیاتریزی
* دکتر یاشار پوررحیمیان
* دکتر مریم پورشریفی زاده
* دکتر مجتبی مهدوی
* دکتر بهروز نوروزیان
* دکتر علیرضا نوری
 
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
کاربر ناشناس