باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{جعبه اطلاعات حاکم
| نام = سالارالدوله
| تصویر = Iran salar al-dawla.png
| زیرنویس تصویر =
| دوران =