تفاوت میان نسخه‌های «زبان‌های اسلاوی جنوبی»

ابرابزار، برچسب منبع
(صفحه‌ای جدید حاوی «منظور از اسلاوی جنوبی ، دسته جنوبی زبانهای اسلاوی بوده و شامل زبانهای اصلی ز...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار، برچسب منبع)
{{بدون منبع}}
منظور از اسلاوی جنوبی ،جنوبی، دسته جنوبی زبانهای اسلاوی بوده و شامل زبانهای اصلی زیر است:
1. زبان صربوکرواتی (Serbo-Croatian)
2۱. زبان اسلونیاییصربوکرواتی (SlovonianSerbo-Croatian)
3۲. زبان بلغاریاسلونیایی (BulgarianSlovonian)
۳. زبان بلغاری (Bulgarian)
4۴. زبان مقدونیایی (Macedonian)، که در مقدونیه امروزی و سرزمین‏هایسرزمین‌های مجاور بکار می‏رودمی‌رود.
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
مراجع:
{{پانویس}}
[http://translatepersian.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86 دانشنامه زبانهای دنیا]