تفاوت میان نسخه‌های «دوران ترور»

بدون خلاصه ویرایش
{{بهبود منبع}}
[[پرونده:HeadsExecution onrobespierre, pikessaint just....jpg|200px280px|بندانگشتی|سر اشراف فرانسوی برمراسم رویاعدام نیزهروبسپیر]]
''' دوران ترور ''' یا ''' عصر وحشت ''' پس از پیروزی [[انقلاب کبیر فرانسه]] در ۱۷۸۹ و برقراری رژیم جدید، جدال برای کسب قدرت بین گروههای رقیب ادامه یافت. بطوریکه در نخستین روزهای انقلاب، احزاب و گروههای سیاسی متعددی با یکدیگر مبارزه می‌کردند که مهمترین آنها عبارت بودند از:
* سلطنت طلبان: که بیهوده می‌کوشیدند [[لویی شانزدهم]] را همچنان بصورت یک پادشاه مستبد و صاحب اختیار مطلق حفظ کنند.