تفاوت میان نسخه‌های «قانون ملی‌شدن صنعت نفت»

←‏پیشینه: عنوان سطح یک در مقاله‌ها استفاده نمی‌شود
(←‏پیشینه: عنوان سطح یک در مقاله‌ها استفاده نمی‌شود)
 
[[مجلس سنا]] نیز این پیشنهاد را در [[۲۹ اسفند]] ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
== پیشینه ==
در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین [[نویل گس]]، از مقامات [[شرکت نفت ایران و انگلیس]]، و [[عباسقلی گلشائیان]]، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به [[قرارداد الحاقی گس-گلشائیان]] معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی [[قرارداد ۱۹۳۳]] تغییری نمی‌کرد بلکه برپایه قانونی استواری قرار می‌گرفت.<ref>[[خون و نفت]]. منوچهر فرمانفرمائیان. مهدی حقیقت خواه. ققنوس. (ISBN 964-311-149-0) تهران ۱۳۷۷</ref>