تفاوت میان نسخه‌های «توماس مالتوس»

بدون خلاصه ویرایش
'''توماس رابرت مالتوس'''{{انگلیسی|Thomas Robert Malthus}} {{رچ}} (۱۴ فوریه ۱۷۶۶ - ۲۹ دسامبر ۱۸۳۴)<ref>چندین منبع ۲۹ دسامبر ۱۸۳۴ را ذکر می‌کنند مثلاً [http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=110865 ''Meyers Konversationslexikon''] (Leipzig, 4th edition, 1885-1892), [http://homepages.caverock.net.nz/~kh/bobperson.html "Biography"] by Nigel Malthus (the memorial transcription reproduced in this article). اما [http://www.1911encyclopedia.org/Thomas_Robert_Malthus ''بریتانیکا''] ۲۳ دسامبر را ذکر می‌کند.</ref> [[استاد دانشگاه]] انگلیسی بود که تاثیر بسیار زیادی روی جمعیت‌شناسی و [[اقتصاد سیاسی]] گذاشته‌است<ref name="Petersen, William 1979">Petersen, William. 1979. ''Malthus''. Heinemann, London. 2nd ed 1999.</ref><ref>Malthus used his middle name ''Robert'', though work after his lifetime often refers to him as ''Thomas Malthus''.</ref> مالتوس به خاطر پایه‌گذاری [[رانت اقتصادی|نظریه رانت]] مشهور است.<ref name="ReferenceA">{{Venn|id=MLTS784TR|name=Malthus, Thomas Robert}}</ref> البته کتاب مشهوری نیز به نام [[اصل جمعیت]] نگاشته است و اولین بار به این موضوع اشاره کرده‌است که افزایش جمعیت راه‌حلی برای پیشرفت نیست.
 
وی در کمبریج به تحصیل الهیات پرداخت و پس از تکمیل تحصیلات در سال ۱۸۰۵۱۸۰۵، استاد تاریخ و اقتصاد در کالج هال بیوری گردید. مالتوس کتاب خود را تحت عنوان «اصل جمعیت» در سال ۱۷۹۸ و چاپ دوم و کاملآن آن‌رارا در سال ۱۸۰۳-۱۸۱۷ انتشار داد. مالتوس معتقد بود که موجودات زنده با سرعت سرسام‌آوری تکثیر پیدا می‌کنند و اگر قحطی و جنگ و غیره وجود نداشته باشد جمعیت به شکل تصاعد هندسی زیاد می‌شود و ممکن است در هر ۲۵ سال دو برابر گردد در حالی که وسایلمواد ارتزاقغذایی در بهترین شرایط با یک تصاعد ریاضیعددی بالا می‌رود و لذا هر ۲۵ سال جمعیت دو برابر می‌شود ودر حالحالی آنکهکه ازدیاد خواروبار وتولید مواد غذایی سرعت بسیار ناچیزکم استتری ولیدارد برخیبا عواملاین حال عواملی چون جنگ و قحطیمی‌توانندقحطی می موانع‌توانند طبیعیموانعی در امر ازدیاد جمعیت باشند.
{{-}}
== پیوند به بیرون ==
۵۷

ویرایش