تفاوت میان نسخه‌های «شهر نو»

== تاریخچه ==
قلعه شهر نو ابتدا توسط [[محمد علی شاه قاجار]] و برای اسکان خانوادهٔ شاه ساخته شد و با نام '''محله قجرها''' مسما گشت.<ref>[http://www.qudsdaily.com/archive/1388/html/9/1388-09-24/page25.html روزنامه قدس]</ref> در آن زمان این محله در جنوب خاوری شهر و بیرون از شهر تهران آن زمان قرار داشت. اواخر حکومت [[احمد شاه قاجار]] به جهت احداث دروازه قزوین، «دروازه» نامیده شد و این محل که خارج از [[دروازه قزوین]] قرار داشت به تدریج به مأمن خلاف کاران بدل گشت. شخصی به نام محمود عرب شروع به [[قوادی]] و ایجاد [[شیره کش خانه]] در این محل کرد و کوچه‌ای که در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار داشت به گذر «حاج عبدالمحمود» معروف گشت.<ref>[http://www.hawzah.net/fa/article/articleview/86419 فلاحتی، علی، روسپیگری وسکوت سنگین قانون]</ref>
اما با فروپاشی [[سلسله قاجاریه]] در ایران به ناگهان جمعیت زنان روسپی افزایش پیدا کرد و باعث گسترش بیشتر این محدوده شد و علت آن هم این بود که وقتی [[رضاشاه]] انقراض سلسله قاجاریه را اعلام کرد، در اولین اقدامی که انجام داد حرمسرای قاجاریه را متلاشی کرد و تمام زنان حرمسرای قاجار را از دربار اخراج نمود. محل حرمسرا درست در جایی که امروزه وزارت امور دارایی قرار گرفته یعنی نبش [[خیابان ناصرخسرو]] و جنوب [[خیابان باب همایون]] و شمال [[کاخ گلستان]] قرار داشت که به دستور رضاشاه تخریب و به جای آن [[وزارت دارایی]] ساخته شد. در نتیجه صدها زن و دختر بی نوای ساکن حرمسرا همگی به سمت دروازه قزوین کوچانده و در همان منطقه رها و مستقر شدند. عده بسیاری از آنها از بیماری و فقر و فلاکت مردند و تعدادی هم که ثروتی داشتند به ازدواج شاهزاده‌های قاجار یا افراد متمول در آمده و باقی آنها به [[روسپی گری]] روی آوردند. با همه اینها تا اینآن [[زمانزمان، محله]] شهرنو همچنان کم اهمیت بود و چندان گسترده نشده بود.<ref>www.shahramsedehi.com</ref>
 
در دوران [[رضاشاه]] بخش‌هایی از این محله نیمه ویران، بازسازی و مرکز تن‌فروشان تهران می‌شود. حکومت هدف خود را از اجرای چنین تصمیمی کنترل [[تن‌فروشی در ایران]] اعلام می‌کند. رضا خان به نظمیه – شهربانی - دستور می‌دهد که تن‌فروشان را از تهران خارج کنند و در بیرون دروازه قزوین در محله قجرها اسکان دهند.<ref>[http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2013/01/130106_l44_shahreno_book_review.shtml سپیده زرین‌پناه - شهر نو؛ روایتی دیگر از زنان تن‌فروش - بی بی سی فارسی]</ref>