تفاوت میان نسخه‌های «دهقان»

۱٬۰۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
'''دهقان''' می‌تواند به موارد زیر اشاره کند:
 
* دهقانان (دِه‌گانان) گروهی از طبقه‌ اشذافیت میانی در دوران ساسانیان هستند.آنان در جریان اصلاحات خسرو انوشیروان برای احیای قدرت اقتصادی و اجتماعی مورد توجه شاه قرار گرفتند.دهقانان در دوره ساسانی در تقسیمات طبقاتی جامعه بخشی از اشرافیت را تشکیل می‌دادند و به عنوان نجبای صاحب ملک در روستاها جزئی از طبقه آزادان محسوب می‌شدند.موقعیت و ویژگیهای منطقه¬ای در میزان ثروت و قدرت دهقانان بسیار دخالت داشت به عنوان مثال دهقانان خراسان چه در دوره ساسانی و چه در دوره اسلامی از نفوذ‌‌، قدرت و ثروت بسیاری برخودار بودند. دهقانان مرزی منصب مرزبانی داشتند و نسبت به سایر دهقان‌‌ها نیروی نظامی‌بیشتری در اختیار می‌گرفتند.دهقان در لغت واژه ایست معرب از ریشه دهگان فارسی که در اصطلاح تاریخی قسمت سفلای اشرافیت جامعه ساسانی که صاحبان املاک روستایی و اداره کنندگان محلی روستاها بودند، گفته می‌شد دهقانان از دوره خسرو اول (انوشیروان) تا تشکیل حکومت‌های ترک نژاد در ایران شالوده نظام اداری و دیوانی حکومت‌ها در املاک روستاها و مسئول اداره محلی نواحی خود بودند. دهقانان نسب به دوره اساطیر می‌رسانند و بر اساس وجود زندگی واستروفشوینته اوستایی (کشاورزی و دامپروری) در ایران در درون طبقات جامعه ایران باستان حضور و وجود داشته‌اند که به معرفی این واژه در لغت و مفهوم تاریخی آن در این فصل پرداخته می‌شود.
* [[کشاورز]]
* [[رعیت]]
کاربر ناشناس