خرفه پرپهن: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب: ویرایش کاربر تازه‌وارد بدون ویکی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه منبع حذف شده‌است.(پخ) ویرایش کاربر تازه‌وارد بدون ویکی‌سازی
 
== نام‌گذاری ==
[[جعفر صادق]]: گیاهی بر زمین خوبتر و نافع‌تر از خرفه (پرپین) نیست و این سبزه‌ای بود که [[فاطمه]] دوست داشت؛ خدا لعنت کند [[بنی‌امیه]] را به جهت دشمنی که با فاطمه داشتند، این گیاه را به نام بقله الحمقاء (سبزی نادانان) نام نهادند (وسایل الشیعه، ج ۲۵، ص ۱۹۴).<ref>[http://www.shia-news.com/fa/pages/?cid=291 شیعه نیوز]</ref>
 
خرفه نام گیاهی است و آنرا بپارسی پرپهن گویند و معرب آن خرفج است و آن بعربی به بقلةالحمقاء معروف است. گویند در اصل بقلةالزهراء بوده و معاندان [[اهل بیت]] آنرا برگردانده بقلةالحمقاء خوانده‌اند. <ref>[http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-88e6bc810eb24368a017ee4b18a03328-fa.html خرفه-لغت‌نامه دهخدا]</ref>
 
وجهخرفه تسمیهنام ٔ حمقاء آنگیاهی است کهو درآنرا مسیلبپارسی وپرپهن وادی‌هاگویند و رودخانه‌هامعرب وآن جاهایخرفج نمناک بیجا میرویداست و اختصاصآن بعربی به محلیبقلةالحمقاء معروف است. ندارد <ref>[http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-a4dc68b9d2e14dfebb8775c879dae42388e6bc810eb24368a017ee4b18a03328-fa.html گیاه نمناکخرفه-لغت‌نامه دهخدا]</ref>
 
وجه تسمیه ٔ حمقاء آن است که در مسیل و وادی‌ها و رودخانه‌ها و جاهای نمناک بیجا میروید .
 
== خواص دارویی ==
کاربر ناشناس