تفاوت میان نسخه‌های «بازرس فروشگاه»

صفحه‌ای جدید حاوی «'''بازرس فروشگاه''' فیلمی کوتاه و صامت محصول ۱۹۱۶ به کارگردانی و بازیگری چارل...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید حاوی «'''بازرس فروشگاه''' فیلمی کوتاه و صامت محصول ۱۹۱۶ به کارگردانی و بازیگری چارل...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۶۶۴

ویرایش