تفاوت میان نسخه‌های «آب‌شامه»

کلاس درس فارسی و نمایندگی حداد عادل یا فرهنگستان نیست
(کلاس درس فارسی و نمایندگی حداد عادل یا فرهنگستان نیست)
DorlandsPre = |
DorlandsSuf = |}}
'''پریکارد''' (به انگلیسی:Pericardium) یا '''پیراشامه'''<ref>برابرنهاده فرهنگستان زبان فارسی.</ref> '''آب‌شامه''' یا '''پریکارد''' (به انگلیسی:Pericardium) نوعی [[بافت همبند]] کیسه مانند است که پیرامون [[قلب]] و ابتدای رگ‌های بزرگ آن را فراگرفته است <ref>Broderick LS</ref> و بر دو قسمت است:
* آب‌شامه جداری (به انگلیسی:parietal pericardium)
* آب‌شامه احشایی (به انگلیسی:visceral pericardium)