تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد بازار»

جز
ابرابزار
(+رده:رقابت (علم اقتصاد))
جز (ابرابزار)
* فریدمن، میلتون. سرمایه داری و آزادی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۶۲.
* فریدمن، میلتون و رز فریدمن. آزاد برای انتخاب: یک نوشتار شخصی، Harcort Brace Janovich، ۱۹۸۰.
* هایک، ف. الف. ، به سمت رعیتی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۹۴.
* هایک، ف. الف. ، قانون اساسی آزادی، انتشارات دانشگاه شیکاگو، ۱۹۶۰.
* لیندسی، برینک. برضد مانع: کشمکش رو به وخامت برای سرمایه داری جهانی، Wiley، ۲۰۰۱.
* Przeworski، Adam دمکراسی و بازار (نیویورک: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۱۹۹۱.