تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

منبع جعلی است
(ابرابزار و یخورده تغییرات دستی و افزودن برچسب الگو:بهبود منبع و افزودن الگو:خرد جامعه‌شناسی)
(منبع جعلی است)
'''جامعه‌شناسی حقوق''' به زیررشته‌ای علمی از [[جامعه‌شناسی]] یا رویکردی [[میان‌رشته‌ای]] برای بررسی قواعد [[حقوق (علم)|حقوقی]] اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند [[زبان]]، [[هنر]] و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.<ref name="Britannica"> «Reza Banakar,» (2009) "Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law" in ''THE NEW ISA HANDBOOK IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL SOCIOLOGY: CONFLICT, COMPETITION, AND COOPERATION'', Ann Denis, Devorah Kalekin-Fishman, eds. , (London: Sage). An e-copy available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1327025.</ref>
{{بهبود منابع}}
'''جامعه‌شناسی حقوق''' به زیررشته‌ای علمی از [[جامعه‌شناسی]] یا رویکردی [[میان‌رشته‌ای]] برای بررسی قواعد [[حقوق|حقوقی]] اشاره دارد. در جامعه‌شناسی حقوق، قواعد حقوقی نیز همچون دیگر پدیده‌های اجتماعی مانند [[زبان]]، [[هنر]] و اندیشه معلول فشارهای اجتماعی و پاسخگوی نیازهای جامعه فرض می‌شوند.<ref name="Britannica"> «Reza Banakar,» (2009) "Law Through Sociology's Looking Glass: Conflict and Competition in Sociological Studies of Law" in ''THE NEW ISA HANDBOOK IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL SOCIOLOGY: CONFLICT, COMPETITION, AND COOPERATION'', Ann Denis, Devorah Kalekin-Fishman, eds. , (London: Sage). An e-copy available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1327025.</ref>
 
در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر [[حقوق اسلامی]] است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی ستهستند که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع [[خاور دور]] و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.
 
== پانویس ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
 
== منابع ==