تفاوت میان نسخه‌های «برنامه‌های توسعه ایران»

+{{اقتصاد در ایران}}
(+رده:صادرات ایران)
(+{{اقتصاد در ایران}})
* [http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=ccf4d048-4a6d-4cab-94dd-3f25950e9d41 قانون برنامهٔ سوم توسعه]
* [http://www.majma.ir/Contents.aspx?p=487852cc-d93f-4e34-8aad-bf2dae6592d2 قانون برنامهٔ چهارم توسعه]
{{اقتصاد در ایران}}
[[رده:اقتصاد در ایران]]
[[رده:برنامه‌های پنج‌ساله]]