تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی»

برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
|-
| ۲۳ ||نجابت حسين||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال دوم [[مجلس نهم]]:<ref>http://rc.majlis.ir/fa/parliament_commission/energy</ref>
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگي'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||سیّدمسعود میرکاظمی||رئيس
|-
| ۲ ||علی مروی||نايب رئيس اول
|-
| ۳ ||سیّد حسین دهدشتی||نايب رئيس دوم
|-
| ۴ ||شمس اله بهمئی||سخنگو
|-
| ۵ ||سیدموسی موسوی||دبير اول
|-
| ۶ || موسی احمدی||دبير دوم
|-
| ۷ || حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۸ || محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۹ || حسین امیری خامکانی||عضو
|-
| ۱۰ || سیدهاشم بنی هاشمی چهارم||عضو
|-
| ۱۱ || روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۲ || عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۳ || جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۴ || عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۵ || سیدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۶ || سیدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۷ || احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۸ || جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۹ || ناصر سودانی||عضو
|-
| ۲۰ || امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۲۱ || نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۲ || حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۳ || سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ || ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
۱۷

ویرایش