تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی»

برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
|-
| ۲۳ ||نجابت حسين||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال اول [[مجلس نهم]]:<ref>http://rc.majlis.ir/fa/parliament_commission/energy?lu_period_no=33&year_no=1</ref>
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگي'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||سیّدمسعود میرکاظمی||رئيس
|-
| ۲ ||ناصر سودانی||نايب رئيس اول
|-
| ۳ ||حسین امیری خامکانی||سخنگو
|-
| ۴ ||سید حسین دهدشتی||دبير اول
|-
| ۵ || موسی احمدی||دبير دوم
|-
| ۶ || حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۷ || محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۸ || سیدهاشم بنی هاشمی چهارم||عضو
|-
| ۹ || شمس اله بهمئی||عضو
|-
| ۱۰ || روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۱ || عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۲ || جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۳ || عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۴ || سیدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۵ || سیدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۶ || احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۷ || جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۸ || امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۱۹ || نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۰ || حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۱ || علی مروی||عضو
|-
| ۲۲ ||سیدموسی موسوی||عضو
|-
| ۲۳ || سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ || ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال دوم [[مجلس نهم]]:<ref>http://rc.majlis.ir/fa/parliament_commission/energy</ref>
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديف'''
۱۷

ویرایش