تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی»

برچسب: افزودن فضای خالی زیاد(پخ)
| ۳ ||سوداني ناصر||نايب رئيس دوم
|-
| ۴ ||حسيني سيدعمادسیّدعماد||سخنگو
|-
| ۵ ||سواري هاشم||دبير اول
| ۶ ||حسيني صدر مؤيد||دبير دوم
|-
| ۷ ||ادياني‌راد سيدعليسیّدعلي||عضو
|-
| ۸ ||اميري خامكاني حسين||عضو
| ۱۱ ||حسنوند فريدون||عضو
|-
| ۱۲ ||دهدشتي سيدحسينسیّدحسين||عضو
|-
| ۱۳ ||ذوالانوار سيدحسينسیّدحسين||عضو
|-
| ۱۴ ||سازدار سيروس||عضو
| ۱۹ ||قره‌خاني الوستاني اسدالله||عضو
|-
| ۲۰ ||موسوي سيدناصرسیّدناصر||عضو
|-
| ۲۱ ||ميگلي نژاد غلامعلي||عضو
| ۳ ||حسین امیری خامکانی||سخنگو
|-
| ۴ ||سید حسینسیّدحسین دهدشتی||دبير اول
|-
| ۵ || موسی احمدی||دبير دوم
|-
| ۶ || حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۷ || محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۸ || سیدهاشمسیّدهاشم بنی هاشمی چهارم||عضو
|-
| ۹ || شمس اله بهمئی||عضو
|-
| ۱۰ || روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۱ || عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۲ || جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۳ || عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۴ || سیدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۵ || سیدحسینسیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۶ || احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۷ || جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۸ || امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۱۹ || نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۰ || حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۱ || علی مروی||عضو
|-
| ۲۲ ||سیدموسیسیّدموسی موسوی||عضو
|-
| ۲۳ || سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ || ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
| ۲ ||علی مروی||نايب رئيس اول
|-
| ۳ ||سیّد حسینسیّدحسین دهدشتی||نايب رئيس دوم
|-
| ۴ ||شمس اله بهمئی||سخنگو
|-
| ۵ ||سیدموسیسیّدموسی موسوی||دبير اول
|-
| ۶ || موسی احمدی||دبير دوم
|-
| ۷ || حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۸ || محمدسعید انصاری||عضو
|-
| ۹ || حسین امیری خامکانی||عضو
|-
| ۱۰ || سیدهاشمسیّدهاشم بنی هاشمی چهارم||عضو
|-
| ۱۱ || روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۲ || عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۳ || جلیل جعفری بنه خلخال||عضو
|-
| ۱۴ || عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۵ || سیدسعیدسیّدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۶ || سیدحسینسیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۷ || احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۸ || جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۹ || ناصر سودانی||عضو
|-
| ۲۰ || امیرعباس سلطانی||عضو
|-
| ۲۱ || نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۲ || حسین نجابت||عضو
|-
| ۲۳ || سیّدمهدی موسوی نژاد ||عضو
|-
| ۲۴ || ابراهیم کارخانه||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سال سوم [[مجلس نهم]]:<ref>http://www.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=5070</ref>
{{میان‌چین}}
{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''رديف'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''نام و نام خانوادگي'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''سمت'''
|-
| ۱ ||علی مروی||رئيس
|-
| ۲ ||محمدسعید انصاری||نايب رئيس اول
|-
| ۳ ||ناصر سودانی||نايب رئيس دوم
|-
| ۴ ||حسین امیری خامکانی||سخنگو
|-
| ۵ ||امیرعباس سلطانی||دبير اول
|-
| ۶ ||جلیل جعفری بنه خلخال||دبير دوم
|-
| ۷ ||حبیب آقاجری||عضو
|-
| ۸ ||موسی احمدی||عضو
|-
| ۹ ||روبرت بگلریان||عضو
|-
| ۱۰ ||سیّدهاشم بنی هاشمی چهارم||عضو
|-
| ۱۱ ||شمس اله بهمئی||عضو
|-
| ۱۲ ||عبداله تمیمی||عضو
|-
| ۱۳ ||عبدالکریم جمیری||عضو
|-
| ۱۴ ||سیّدسعید حیدری طیب||عضو
|-
| ۱۵ ||سیّدحسین دهدشتی||عضو
|-
| ۱۶ ||سیّدحسین ذوالانوار||عضو
|-
| ۱۷ ||احمد سجادی||عضو
|-
| ۱۸ ||جواد سعدون زاده||عضو
|-
| ۱۹ ||نادر فریدونی||عضو
|-
| ۲۰ ||ابراهیم کارخانه||عضو
|-
| ۲۱ ||سیّدموسی موسوی||عضو
|-
| ۲۲ ||سیّدمهدی موسوی نژاد||عضو
|-
| ۲۳ ||سیّدمسعود میرکاظمی||عضو
|-
| ۲۴ ||حسین نجابت ||عضو
|}
{{پایان میان‌چین}}
۱۷

ویرایش