باز کردن منو اصلی

تغییرات

== منابع ==
{{پانویس}}
[http://irna.ir/fa/services/1000597/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C/%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C هفدهمین دوره بازیهای آسیایی]خبرگزاری جمهوری اسلامی ([http://www.IRNA.ir IRNA])
{{تقسیمات کشوری کره جنوبی}}
 
۱۱

ویرایش