حافظه میانگیر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (ربات ردهٔ همسنگ (۲۶) +مرتب (۸.۸): + رده:همگامی)
# مضاعف: دو حافظه میانگیر در اختیار برنامه قرار می‌گیرد، می‌توان در اثنا خواندن یک بلاک و انتقال آن به یک حافظه میانگیر، محتوای حافظه میانگیر دیگر را که پر است، پردازش کرد.
# چندگانه: در این نوع جایگیری حافظه میانگیر، حافظه های میانگیر به طور خودکار از پیش پر می‌شود و در حالی که برنامه فایل پرداز روی محتوای حافظه میانگیر کار می‌کند، سیستم حافظه میانگیر دیگری را پر و آماده می‌سازد.
# [[بافر چرخشی|حافظه میانگیر چرخشی]]: در این نوع، حافظه های میانگیر پشت سر هم نوشته می‌شوند و پس از پر شدن آخرین حافظه میانگیر دوباره حافظه میانگیر اولی پر می‌شود.
 
== بافرهای نوری (Optical buffer) ==
۳۴۶

ویرایش