یونس امره: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(توجه داشته باشید تصوف هیچگونه ارتباطی با علوی گری و شیعه گری نداشته و نباید چنین تصوری درباره این شخصیت مهم داشته باشیم)
بدون خلاصۀ ویرایش
[[رده:صوفیان]]
[[رده:صوفیان ترکیه]]
[[رده:ترکمن هاترکمنها]]