تفاوت میان نسخه‌های «نافلزها»

بدون خلاصه ویرایش
* در گروه ۱۵: [[نیتروژن]] (N)، [[فسفر]] (P)
* در گروه ۱۶: [[اکسیژن]] (O)، [[گوگرد]] (S)، [[سلنیوم]] (Se)
* گروه ۱۷ -: [[هالوژن|هالوژن‌ها]]
* تمام اعضای گروه ۱۸([[گازهای نجیب]])
 
خصوصیات اصلی آنها عبارتند از:
*رساننده ضعیف [[گرما]] و [[جریان الکتریکی|الکتریسیته]] وقتی با فلزات مقایسه میشوند.
*[[اکسید]] انها خواص [[اسیدی]]را نشان میدهند درحالیکه اکسید [[فلزات]]خاصیت[[بازی]] دارد. (
* in solid form، they are dull and [[brittle]]، rather than metals which are [[Lustre (mineralogy)|lustrous]]، [[ductile]] or [[malleable]]
* usually have lower [[density|densities]] than metals
* they have significantly lower [[melting point]]s and [[boiling point]]s than metals
* non-metals have high [[electronegativity]]
 
==تقسیم بندی نافلزات==
این عناصر از نظر تعداد اتم در مولکول هایشان به سه دسته [[نافلزات دواتمی]] و [[نافلزات چند اتمی]] و [[گازهای نجیب]] تقسیم میشوند.
[[پرونده:Argon ice 1.jpg|بندانگشتی|140px|چپ|یک تکه کوچک [[آرگون]] یخی درحال ذوب]]
 
<!--
خصوصیات اصلی آنها عبارتند از:
* poor conductors of [[heat]] and [[Electrical conductivity|electricity]] when compared to metals
* they form [[acid]]ic [[oxide]]s (whereas metals generally form [[Base (chemistry)|basic]] oxides)
* in solid form، they are dull and [[brittle]]، rather than metals which are [[Lustre (mineralogy)|lustrous]]، [[ductile]] or [[malleable]]
* usually have lower [[density|densities]] than metals
* they have significantly lower [[melting point]]s and [[boiling point]]s than metals
* non-metals have high [[electronegativity]]
-->
 
==پیوندها==
۲۷۳

ویرایش