تفاوت میان نسخه‌های «لیاز»

بدون خلاصه ویرایش
در [[زیست‌شیمی]] یک '''لیاز''' (Lyase) [[آنزیم]]ی است که شکستن پیوندهای شیمیایی مختلف را از راه‌هایی جز [[آبکافت]] و [[اکسیداسیون]] [[کاتالیز]] می‌کند و اغلب باعث ایجاد یک [[پیوند دوگانه]] جدید یا یک ساختمان حلقوی می‌شود.
برای مثال آنزیمی که تجزیه [[آدنوزین تری فسفات]] را به [[آدنوزین مونو فسفات حلقوی]] و دو [[فسفات]] کاتالیز می‌کند یک لیاز است.
:[[Adenosine triphosphate|ATP]] &rarr; [[cyclic adenosine monophosphate|cAMP]] + PP<sub>i</sub>
== جستارهای وابسته ==
[[هیدرولاز]]
۱٬۷۱۴

ویرایش