تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

برچسب: ویرایش نیازمند بازبینی
* تمامی اعمال زیر نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه انجام می‌شود.
* تحقیقات در زمینه صنایع شیر از مرحله تولید، تهیه و مصرف در ایران
 
== قطب به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو ==
 
مدیر قطب: کورش وحدتی (استاد)
سال تاسیس: 1390
سایت مربوطه: http://walnut.ut.ac.ir/
 
== منابع ==
کاربر ناشناس