تفاوت میان نسخه‌های «پردیس ابوریحان دانشگاه تهران»

برچسب: ویرایش نیازمند بازبینی
از سال ۱۳۸۶، براساس مصوبه مورخ ۲۳/۱۱/۸۵ کمسیون بررسی نشریات علمی کشور، این نشریه موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی شد.
 
از سال ۱۳۸۸، طبق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تمامی نشریات علمی پژوهشی مراکز آموزشی و تحقیقاتی کل کشور به صورت تخصصی منتشر شدند.
 
کاربر ناشناس